MB „Madingi namai”, adresas Aluonos g. 37, Kauno raj, Vijūkų k.  įmonės kodas 305888166., tel. +370 608 038 32, el. p. info@fancyhome.lt (toliau – el.parduotuvė arba parduotuvė) yra įsipareigojusi saugoti ir gerbti Jūsų privatumą. Prašome įdėmiai perskaityti, kad suprastumėte, kodėl ir kaip renkame Jūsų duomenis, taip pat kaip juos naudosime. 

Tvarkydami Klientų asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.  

  

MŪSŲ ELEKTRONINĖ PARDUOTUVĖ RENKA ŠIUOS ASMENS DUOMENIS

 1. Kontaktinėse formose nurodyti kontaktiniai duomenys, reikalingi tinkamam paslaugų užtikrinimui ar

sutarties vykdymui: 

Vardas ir pavardė: Pateikiant užsakymą ir registruojant Kliento paskyrą bus paprašyta įvesti vardą ir

pavardę. Šie duomenys reikalingi tam, kad būtų galima išsiųsti užsakymą, išrašyti pardavimo sąskaitą

faktūrą ir palaikyti ryšį tarp Parduotuvės ir Kliento.

Gyvenamosios vietos ar pristatymo adresas: tai yra informacija, kuri yra reikalinga vykdant užsakymo

pristatymą ir išrašant pardavimo sąskaitą faktūrą.

Telefono numeris: Klientui teksto pranešimu pranešama apie prekių siuntimą arba, jei reikia, Parduotuvė

gali kreiptis į Klientą telefonu užsakymo patvirtintinimui arba esant netikėtoms aplinkybėms, pvz., esant

užsakytų prekių trūkumui sandėlyje, ar kitais atvejais.

El. pašto adresas: el. paštu Parduotuvė siunčia užsakymo patvirtinimą ir gali susisiekti su Klientu, dėl

užsakymo eigos, užtikrinant paslaugų kokybę arba aptarnaujant Klientą po pardavimo. El. Pašto adresas

taip pat naudojamas kuriant paskyrą el. parduotuvės svetainėje. Jei klientas nori gauti mūsų

naujienlaiškį, registruotu adresu bus siunčiami tiesioginės rinkodaros pasiūlymai. Pardavėjas taip pat gali

naudoti Kliento el. pašto adresą apklausai, kurioje tiriamas Klientų pasitenkinimas MB Madingi namai

paslaugomis.

 1. Asmens duomenys, naudojami tvarkant internetinius užsakymus www.fancyhome.lt, t.y. kontaktiniai duomenys,

tokie kaip vardas ir pavardė, adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris, mokėjimo informacija ir

mokėjimų istorija, informacija apie užsakymą.

 1. Asmens duomenys, susiję su kliento paskyros tvarkymu www.fancyhome.lt, t.y. kontaktiniai duomenys, tokie

kaip: vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris, paskyros nustatymai. Pirkimo atveju: pirkimo istorija,

informacija apie pristatymą, mokėjimų istorija. Parduotuvėje taip pat bus tvarkomi šie asmens

duomenys, susieti su slapukais, paspaudimų ir naršymo istorija.

 1. Asmens duomenys, naudojami kliento aptarnavimui, t.y. kontaktiniai duomenys, tokie kaip vardas ir

pavardė, adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris, išsami mokėjimo informacija ir istorija,

informacija apie užsakymą, pristatymo informacija, sąskaitos numeris, skambučių įrašai.

 1. Asmens duomenys, susiję su tiesiogine rinkodara, t.y. kontaktiniai duomenys, kaip vardas ir pavardė,

adresas, el. pašto adresas, telefono numeris ir pašto kodas, kokius produktus ir pasiūlymus spustelėjo 

Klientas, užsakymų istorija, naršymo svetainėje ypatumai ir kiti elementai, kuriuos Klientas spustelėjo

naudodamasis mūsų el. parduotuve.

 1. Asmens duomenys, susiję su dalyvavimu parduotuvės organizuojamuose konkursuose, t.y.:

kontaktiniai duomenys, tokie kaip vardas ir pavardė, adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris, ar

kita konkurse pateikta informacija.

 1. Asmens duomenys, susiję su parduotuvės siūlomų paslaugų ir produktų kūrimu ir tobulinimu, t.y.

kontaktiniai duomenys, tokie kaip vardas ir pavardė, el. pašto adresas, paskyros nustatymai. Pirkinių

atveju, užsakymų istorija, pristatymo informacija, mokėjimo istorija. El. parduotuvė taip pat apdoros

asmens duomenis, susijusius su slapukais, paspaudimų istorija, ir naršymo istorija.

 1. Asmens duomenys, susiję su Pardavėjo mokestinių įsipareigojimų vykdymu, t.y.: užsakymo numeris,

sąskaitos faktūros numeris, vardas ir pavardė, adresas, pašto adresas, operacijos suma, bei operacijos

data.

 1. Duomenys, susiję su el. parduotuvės svetainės turinio naršymu: informacija apie sąveiką su atskiromis

parduotuvės paslaugomis, įskaitant sistemos žurnalus, kuriuose pateikiama: kompiuterio, iš kurio buvo

užmegztas ryšys informacija kaip: apsilankymo laikas ir IP adresas, domeno vardas, naršyklės tipas,

sistemos tipas, svetainės statistika, srautas į tam tikrus puslapius ir iš jų ir kt.

VARTOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ RINKIMO TIKSLAS IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS

Pirkimas internetu ir klientų aptarnavimas

 1. Parduotuvės svetainės turinio peržiūra nereikalauja, kad Klientai pateiktų asmens duomenis. Perkant

mūsų el. parduotuvėje nesiregistruojant ir neprisijungiant prie paskyros duomenys, pateikti jo

įgyvendinimui, automatiškai ištrinami. Tik pardavimo dokumentai saugomi fiskaliniais tikslais arba kitų

teisinių reikalavimų Pardavėjui ar Klientui užtikrinimui ar vykdymui. Daugiau informacijos šia tema rasite

skyriuje: „Laikotarpis, kuriam bus saugomi asmens duomenys“. Registracija klientų duomenų bazėje yra

savanoriška, o klientų duomenys yra saugomi, kad ateityje palengvintume pirkimą mūsų el.

parduotuvėje.

 1. Administratorius naudos asmens duomenis tvarkydamas užsakymus atliktus internetinėje svetainėje

www.fancyhome.lt, kad galėtų apdoroti klientų užsakymus ir grąžinimus, bei siųsti pranešimus apie pristatymo būseną arba iškilus problemoms dėl produktų pristatymo susisiekti su Klientu. Pardavėjas naudos Kliento asmens duomenis mokėjimams valdyti ir skundams, bei garantiniams reikalavimams dėl gaminių apdoroti. Administratorius taip pat apdoros duomenis apie klientų pasitenkinimą pardavimo procesu.

 1. Administratorius naudos Kliento asmens duomenis tvarkydamas su Klientu susijusius klausimus,

skundus, pretenzijas dėl gaminio garantijų ir techninius klausimus, pateiktus el. paštu, telefonu ar

socialiniuose tinkluose. Administratorius taip pat gali susisiekti su klientu, jei kyla problemų dėl jo

užsakymo.

 1. Administratorius tvarkys kliento asmens duomenis vadovaudamasis Bendruoju Duomenų Apsaugos

Reglamentu, toliau BDAR

Tiesioginė rinkodara

 1. Pardavėjas gali siųsti klientams, įskaitant jų nurodytus el. pašto adresus, telefono numerius,

komercinę informaciją apie Parduotuvės teikiamus produktus ir paslaugas, įskaitant internetines

transliacijas, naujienlaiškius, jei klientas su tuo sutinka.

 1. Pardavėjas tvarkys Kliento asmens duomenis pirmiau minėta apimtimi, vadovaudamasis BDAR, ir

kliento sutikimu.

Konkursai

 1. Pardavėjas tvarkys asmens duomenis, kai Klientas dalyvaus jo organizuojamose konkursuose. Asmens

duomenys bus naudojami tam, kad Pardavėjas galėtų susisiekti su konkurso dalyviais, norėdamas

nustatyti dalyvių tapatybę ir patikrinti jų amžių, kad galėtų susisiekti su nugalėtojais, pristatyti prizą ir

nustatyti pristatymo metodą.

 1. Pardavėjas tvarkys Kliento asmens duomenis pirmiau nurodyta tvarka, vadovaudamasis BDAR, ir

kliento sutikimu.

Paslaugų kokybės užtikrinimas

 1. Administratorius gali tvarkyti asmens duomenis, siekdamas pagerinti teikiamas paslaugas, taip pat

pritaikyti Parduotuvės svetainėje rodomas reklamas, papildomą medžiagą ar rekomendacijas klientų

pageidavimams ir interesams įgyvendinti. Šiuo tikslu Administratorius gali atsižvelgti į Kliento pateiktus

asmens duomenis, susijusius su tam tikros paslaugos naudojimu ir kitais pateiktais asmens duomenimis,

susijusiais su tuo Klientu, kuriuos tvarko Administratorius.

Administratorius neanalizuos klientų duomenų individualiai – visi šiems tikslams naudojami duomenys

bus anonimiški. Pardavėjas atliks analizes, kurios leis vartotojui pakeisti paslaugas, kad naudojamos 

paslaugos būtų patogesnės vartotojui – modifikuojant vartotojo sąsają, kuri supaprastins informacijos

srautą; paslaugų, kuriomis Klientai dažniausiai naudojasi skaitmeninio ryšio kanalais, išskyrimas; IT

sistemų tobulinimas siekiant padidinti vartotojų ir kitų svetainės lankytojų saugumą. Analizės taip pat

naudojamos kuriant ir nuolat tobulinant prekių pristatymo logistiką, kuriant pirkimo, atsargų ir

pristatymų prognozes, taip pat prognozuojant išteklius tvaraus vystymosi požiūriu – supaprastinant

pirkimo procesą ir pristatymo planavimą, taip pat tobulinant produktų asortimentą.

 1. Parduotuvė gali gauti kitą informaciją, atsirandančią dėl bendrųjų interneto ryšių principų, pvz., IP

adresą, apsilankymo parduotuvės svetainėje numerį ir šaltinį, bei apsilankymo laiką. Peržiūrėtas turinys,

atidarytų antrinių puslapių skaičius ir tipas, naudojamos nuorodos arba kompiuterio IP adresas.

 1. Administratorius tvarkys Kliento asmens duomenis pirmiau minėta tvarka, vadovaudamasis BDAR, ir

kliento sutikimu.

Teisinių įsipareigojimų vykdymas

 1. Administratorius naudos Kliento asmens duomenis, kad atitiktų įstatymų ar valdžios institucijų

nuostatas.

 1. Administratorius tvarkys Kliento asmens duomenis aukščiau minėta tvarka vadovaudamasis BDAR,

siekiant įvykdyti sutartį ir įgyvendinti Administratorius tenkančias teisines pareigas.

 1. Nusikalstamumo ir neteisėtai duomenų naudojimo prevencijai.
 2. Administratorius naudos Kliento asmens duomenis siekiant: užkirsti kelią nuostoliams, aptikti ir

užkirsti kelią naudotis internetinėmis paslaugomis būdams, kurie neatitinka taisyklių ir nuostatų, be to,

galės patikrinti tokius atvejus ir užkirsti kelią nuostoliams ir sukčiavimams, analizuodamas klientų elgesį

 1. parduotuvėje.
 2. Administratorius tvarkys asmens duomenis, siekiant užkirsti kelią netinkamam mūsų paslaugų

naudojimui ir remiantis teisėtu interesu.

Asmens duomenys tvarkomi remiantis Vartotojo pareikštu sutikimu aukščiau nurodytais atvejais.

Vartotojo sutikimas tvarkyti asmens duomenis vyksta registracijos ar kitos procedūros metu, kuria

siekiama sudaryti sąlygas naudotis el. parduotuvės paslaugomis, formoje pažymėjus atitinkamą sutikimo

vietą. Nepateikus sutikimo tam tikrais atvejais gali būti neįmanoma naudotis mūsų siūlomomis

paslaugomis.

Vartotojas gali bet kada atšaukti sutikimą rinkti ir tvarkyti jo pateiktus asmens duomenis.

LAIKOTARPIS, KURĮ SAUGOSIME ASMENS DUOMENYS

 1. Asmens duomenys yra tvarkomi siekiant sudaryti ar įvykdyti sutartį ir vykdyti teisines

administratoriaus pareigąs. Duomenys bus saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu ir jai pasibaigus tiek

laiko, kiek reikia:

Klientų aptarnavimui po pardavimo (pvz., skundų tvarkymas), bet kokių teisinių reikalavimų Pardavėjui

ar Klientui užtikrinimas ar vykdymas (ne ilgiau kaip 6 metus nuo sutarties dienos),

Teisinei administratoriaus pareigai vykdyti- (pvz., atsirandančią dėl mokesčių ar apskaitos taisyklių),

statistikos ir archyvavimo,- pagal kontroloiujančių institucijų nurodymą

 1. Asmens duomenys, tvarkomi remiantis teisėtu teisiniu interesu, vadovaujantis BDAR ir bus tvarkomas

tol, kol duomenų subjektas pateiks prieštaravimą, išskyrus atvejus, kai atsiranda teisinių pretenzijų.

 1. Asmens duomenys, tvarkomi remiantis atskiru sutikimu, bus saugomi iki jų atšaukimo.

VARTOTOJO TEISĖS, SUSIJUSIOS SU ASMENS DUOMENŲ RINKIMU IR APDOROJIMU

El. parduotvės Vartotojas turi teisę:

 1. susipažinti su duomenimis. Klientas turi teisę prašyti informacijos apie tai, kokius asmens duomenis

tvarko administratorius, t.y. iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip šie duomenys yra

tvarkomi.

 1. gauti su savimi susijusius asmens duomenis. Klientas turi teisę gauti struktūrizuoto, dažniausiai

naudojamo ir skaitomo formato duomenų kopiją. Ši kopija gali būti išsiųsta Klientuii. Tai taikoma tik

asmeniniams duomenims, kurie buvo pateikti administratoriui.

 1. taisyti duomenis. Klientas turi teisę reikalauti taisyti pateiktus asmens duomenis, jei jie buvo pateikti

neteisingai, taip pat pildyti neišsamius duomenis.

 1. ištrinti duomenis. Klientas turi teisę bet kuriuo metu prašyti ištrinti administratoriaus tvarkomus

duomenis, išskyrus šias situacijas:

– kai nebaigtas procesas su Klientų aptarnavimo skyriumi arba nerealizuotas užsakymas, kuris dar

nebuvo išsiųstas arba buvo išsiųstas tik iš dalies,

– kai nesumokama už užsakymą, nepaisant mokėjimo būdo,

– kai Klientui perkant mūsų el. parduotvėje, asmens duomenys yra saugomi apskaitos tikslais,

– kai yra siekiama užtikrinti arba pareikšti bet kokius teisinius reikalavimus, kuriuos turi sumokėti

administratorius ar klientas (ne ilgesniam kaip 6 metų laikotarpiui nuo sutarties nutraukimo dienos).

 1. prieštarauti tiesioginei rinkodarai. Klientas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Kliento asmeniniai

duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia el. parduotuvė arba

trečia šalis kuriems teikiami asmens duomenys. Klientas gali atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros

medžiagą:

 1. vadovaudamasis kiekviename el. laiške pateiktomis instrukcijomis naujienlaiškių atveju,
 2. susisiekdamas su administratoriumi el. paštu: info@fancyhome.lt
 3. prieštarauti duomenų tvarkymui, atsižvelgiant į teisėtą administratoriaus interesą: Klientas turi teisę

prieštarauti dėl jo duomenų tvarkymo, atsižvelgdamas į teisėtą administratoriaus interesą.

Administratorius nustos tvarkyti Kliento asmens duomenis, nebent Administratorius sugebės rasti

teisėtą šio proceso pagrindimą, kuris panaikins Kliento interesus ar teises, dėl kilusių teisinių pretenzijų.

 1. duomenų apribojimui. Klientas turi teisę prašyti administratoriaus apriboti jo asmens duomenų

tvarkymą šiomis sąlygomis:

tuo atveju, jei Klientas prieštarauja duomenų tvarkymui, atsižvelgiant į teisėtą Administratoriaus

interesą, Administratorius apribos bet kokį tokių duomenų tvarkymą, prieš tai patikrinęs, ar toks Kliento

interesas yra teisėtas,

jei Klientas praneša apie pateiktų asmens duomenų neteisingumą, tuo atveju Administratorius apribos

duomenų tvarkymą, kol bus patikrintas duomenų teisingumas,

jei tvarkymas yra neteisėtas, Klientas gali nesutikti, kad būtų ištrinti asmens duomenys, ir reikalauti

apriboti jo asmens duomenų naudojimą.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

Naudojant kai kurias Parduotuvės paslaugas gali reikėti bendrinti Kliento asmens duomenis su kitais

subjektais. Jei dėl to, kas išdėstyta pirmiau, asmens duomenys perduodami kitam subjektui, asmens

duomenų tvarkymui bus taikoma tokio subjekto taikoma privatumo politika. Parduotuvė gali bendrinti

surinktus duomenis su šiais subjektais: 

Elektroninių mokėjimų tikslais su mokėjimo operatoriais: įskaitatant UAB Paysera LT

Siuntų pristatymo tikslais su kurjerių įmonėmis, įskaitant UAB Omniva, UAB Venipak, AB Lietuvos paštas.

Rinkodaros paslaugų įmonėms, įskaitant „Google Analytics“ ir „Google Ads“, kurią teikia „Google Ireland

Ltd.“, „Facebook Pixel“ – „Facebook Ireland Ltd.“.

Be to, kliento pateikta informacija gali būti prieinama kompetentingoms valdžios institucijoms, jei to

reikalauja galiojantys įstatymai.

TECHNINĖS PRIEMONĖS IR KLIENTŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

Administratorius saugo duomenis nuo piktavališkų trečiųjų šalių veiksmų. Mes naudojame visas būtinas

saugumo priemones, kad užtikrintume klientų duomenų, serverių, sujungimo ir svetainės saugumą,

įskaitant SSL šifravimo techniką. Klientų elektroniniai mokėjimai, bus atliekami naudojant saugų ir

šifruotą ryšį. Atkreipiame dėmesį, kad el. parduotuvės veiksmai gali būti nepakankami, jei patys Klientai

nesilaiko saugos taisyklių. Kiekvienas klientas turėtų saugoti savo parduotuvės tinklalapyje esantį

prisijungimo vardą ir slaptažodį neatskleidžiant šios informacijos trečiosioms šalims. El. parduotuvė

neprašys klientų pateikti jokios prisijungimo informacijos, išskyrus tada kai ši informacija yra pateikiama

prisijungiant prie asmeninės paskyros. Tam, kad pašaliniai asmenys nesinaudotų Jūsų paskyra,

atsijunkite nuo asmeninės paskyros ja pasinaudoję.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Mūsų svetainėje naudojami vadinamieji slapukai (angl. „cookies“) . Tai maži failai, kurie yra saugomi

Kliento prieigos įrenginyje (kompiuteryje, išmaniajame telefone, planšetiniame kompiuteryje ir kt.),

kuriuos išsaugo naudojama priegos naršyklė. Slapukai padeda mums pagerinti www.fancyhome.lt svetainės patogumą, efektyvumą ir saugumą.

Su slapukų pagalba www.fancyhome.lt gali rinkti ir analizuoti aktualius statistinius duomenis apie vartotojo internetinės svetainės naudojimo ypatumus. Taip siekiame pagerinti pasiūlymus Jums. Tokius slapukus naudojame tik turėdami aiškų Vartotojo sutikimą. Kai pirmą kartą lankotes mūsų svetainėje, įvesties lange Jūsų bus klausiama, ar sutinkate išsaugoti tokius slapukus. Čia jūs galėsite pasirinkti slapukų nustatymus. Taip pat galėsite bet kada atšaukti sutikimą spustelėdami piršto antspaudo mygtuką taip koreguodami pasirinktus nustatymus. Teisinis pagrindas: BDAR (6) straipsnio (1) dalies (a) punktas.

 

TIKSLAI, KURIEMS NAUDOJAME SLAPUKUS

– Parduotuvės svetainės turinio pritaikymui atsižvelgiant į klientų pageidavimus ir teises bei

individualiam interneto svetainės optimizavimui.

– Kiekvieno el. parduotuvės kliento vietos ir prietaiso atpažinimui, bei tinkamam interneto svetainės

atvaizdavimui, pritaikant individualiems poreikiams.

– Prisiminti pasirinktus Kliento nustatymus yra individualizuojama kiekvieno kliento sąsaja, pvz.,

pasirinkta kalba ar regionas, iš kurio prisijungia klientas, mūsų el. parduotuvės aplankytų puslapių

istorija, kad galėtume rekomenduoti atitinkamą turinį, šrifto dydį, svetainės išvaizdą ir kt.

– Kliento autentikacijai, atsižvelgiant į Kliento naudojamas el. parduotuvės paslaugas, bei Kliento sesijos

užtikrinimui mūsų svetainėje, įskaitant: Kliento sesijos palaikymą (prisijungus), kad Klientas neprivalėtų iš

naujo įvesti prisijungimo vardo ir slaptažodžio atskiruose parduotuvės puslapiuose.

Teisinga pasirinktų funkcijų konfigūracija parduotuvės svetainėje, leidžia mūsų svetainei patikrinti

naršyklės seanso autentiškumą, optimizuoti ir padidinti parduotuvės teikiamų paslaugų efektyvumą.

Taip pat procesų, reikalingų svetainės funkcionalumui užtikrinti, įskaitant: svetainės turinio pritaikymui

pagal klientų pageidavimus taip optimizuojant el. parduotuvės naudojimą. Slapukai mums padeda 

atpažinti pagrindinius Kliento įrenginio parametrus ir leidžia tinkamai atvaizduoti svetainę, pritaikant

individualius konkretaus kliento poreikius.

Taip pat naudosime slapukus analizėms ir tyrimams bei auditorijos auditui kuriant anoniminę statistiką,

kuri padės suprasti, kaip www.facyhome.lt Klientai naudojasi el. parduotuvės svetaine. Ši informacija leis pagerinti mūsų svetainės struktūrą ir turinį, sukurti anoniminę statistiką, leidžiančią klasifikuoti el. Parduotuvės klientus individualiai pritaikant mūsų svetainę numatomiems klientų pageidavimams.

Slapukai leis užtikrinti svetainės ir jos duomenų bei turinio saugumą ir patikimumą.

Slapukai el. parduotuvės kliento įrenginyje vėliau gali būti naudojami rinkodaros tikslais, tyrimų

bendrovių ar kitų multimedijos programų tiekėjų bendradarbiaujančiu su www.fancyhome.lt funkcionalumui

užtikrinti.

KLIENTŲ TEISĖS DĖL SLAPUKŲ SAUGOJIMO IR NUSTATYMŲ

Kiekvienas klientas gali savarankiškai ir bet kuriuo metu pakeisti slapukų nustatymus, nurodydamas jų

saugojimo ir slapukų prieigos prie savo įrenginio sąlygas. Klientas gali pakeisti nustatymus

naudodamasis žiniatinklio naršyklės nustatymais. Šiuos nustatymus galima keisti visų pirma taip, kad

būtų užblokuotas automatinis slapukų tvarkymas žiniatinklio naršyklės nustatymuose arba apie juos

būtų pranešama kiekvieną kartą, kai slapukai patalpinami Kliento įrenginyje. Išsamią informaciją apie

slapukų tvarkymo galimybes ir metodus rasite programinės įrangos nustatymuose. Kiekvienas klientas

gali bet kuriuo metu ištrinti slapukus naudodamas interneto naršyklėje esančias funkcijas. Slapukų

naudojimo apribojimas gali turėti įtakos kai kurioms Parduotuvės funkcijoms.

KONTAKTAI

Parduotuvės klientas gali bet kuriuo metu susisiekti su Duomenų administratoriumi, norėdamas gauti

informaciją apie tai, ar ir kaip Administratorius naudoja ar ketina naudoti jo Asmens duomenis ir

informaciją.